ประวัติ

ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด ได้จดทะเบียนตามราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ.2529 เป็นนิติบุคคล เลขทะเบียนสหกรณ์   สทส.(อ) 42/2529 โดยนายแพทย์มงคล ณ สงขลา เป็นผู้ยื่นเรื่องอนุญาตจัดตั้งประกอบธุรกิจตั้งแต่ วันที่ 31 สิงหาคม 2529            ณ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่  ด้วยเงินทุนเริ่มต้น 45,290 บาท สมาชิก 121 คน

เจตนารมณ์ของการจัดตั้งสหกรณ์
1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยการถือหุ้นและฝากเงินไว้ในสหกรณ์
2. เพื่อให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก สำหรับใช้จ่ายเพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์

 

 


อาคารเดิม... สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ ตั้งอยู่เลขที่ 44/1-2 ถนนทุ่งต้อม ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 26/1 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2546

 

^