รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนพ.แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์

กลุ่มบุคลากรประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่36

ตำแหน่งประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

ที่อยู่อีเมล์

^