ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเดือนเมษายน 2563

winkwinkwinkwink  ประกาศรายชื่อจับสลากรายชื่อสมาชิก ตอบคำถามชิงรางวัล ประจำปี 2563
ประจำเดือนเมษายน 2563
โครงการประชาสัมพันธ์และพัฒนาระบบบริการสหกรณ์เงินรางวัล จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 300 บาท  จำนวนส่งคำตอบ  91 ราย
คำถาม:จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID –19) สมาชิกได้รับผลกระทบ ทางเศรษฐกิจอย่างไร
 
1.นางสาวเครือวัลย์  วงค์ตะวัน สสอ.เมืองแพร่
2.นางอำพร  พุธทรง รพ.สอง
3.นางสาวสุดาพี  เอกตะ สสจ.แพร่
4.นางสาวชมขวัญ  สุขกันต์ รพ.หนองม่วงไข่
5.นางสุวรรณา  สุคันธมาลา รพร.เด่นชัย
6.นางสาวอิ๊ด  จันเขียว รพ.ลอง
7.นายขจรกฤษณ์  พุธทรง สสอ.ลอง
8.นางสายหยด  โลกคำลือ รพ.วังชิ้น
9.นางสาวจารุนิล  ไชยพรม รพ.วังชิ้น
10.นางธัญญลักาณ์  ก๋าวิตา รพ.วังชิ้น
ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามกิจกรรมของสหกรณ์ ฯ แล้วพบกับคำถามใหม่ เร็วๆนี้จร้าwinkwinkwinkwink 
^