รางวัลชนะเลิศการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ2559

วันที่18 ก.พ.2560 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในผลงาน ชื่อนวัตกรรม:การบริหารจัดการสหกรณ์ แบบกลุ่มสมาชิกCooperative management by Member โดยใช้เทคนิคร่วมมือร่วมกลุ่ม(Co-op Co-op)
1
^