คำถามชิงรางวัล ครั้งที่   1/2562    มาแล้วจ้า  

คำถาม : คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด
ในปัจจุบัน คือคณะกรรมการ ดำเนินการชุดที่เท่าไร

จำนวน 7 รางวัลๆ ละ 300 บาท ระยะเวลาดำเนินการ เดือน กุมภาพันธ์  2562 
ร่วมสนุก Click 
..:: ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด ::..
1.สมาชิกผู้ยื่นกู้ให้ส่งเอกสารสัญญาเงินกู้ ให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มท่าน ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานแนบสัญญากู้ให้เรียบร้อย และถูกต้องทุกครั้ง ก่อนนำส่งให้สหกรณ์ฯ
2.กรณี.. สมาชิกขอถอนเงินเกิน 100,000บาทให้แจ้งสหกรณ์ล่วงหน้า 1 วัน
3.กรณี..มอบอำนาจให้ผู้อื่นทำธุรกรรม ฝาก-ถอน เงินแทนนั้น ต้องนำบัตรประชาชน(ตัวจริง) ของผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรม
ยืนยันหลักฐานด้วยทุกครั้ง 
เพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณที่ให้ความเชื่อมั่น และวางใจใช้บริการสหกรณ์ฯ
*********    ประกาศ... สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด    


วันหยุดทำการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 วันมาฆบูชา

 

วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 วันสหกรณ์แห่งชาติ

ประกาศ ...ข่าวจาก....สสธท..

***รับสมัครสมาชิก สสธท. รอบ2/2562  (ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง วันที่ 1-20 ของเดือน)

 

 

 

รับสมัครสมาชิกสามัญ สมทบ (สมทบคู่สมรส และบุตร)อายุไม่เกิน 56 ปีบริบูรณ์

มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

---------

แจ้งสมาชิกที่สมัคร สสธท. ติดต่อขอรับ...ใบสำคัญการเป็นสมาชิก สสธท.


ได้ที่สหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป...


ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 054 -534442-3
  


 

*****************************************************
เข้าสู่เว็บไซต์