คำถามชิงรางวัล ครั้งที่   4/2562    มาแล้วจ้า  

คำถาม : วิสัยทัศน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด คืออะไร? 
จำนวน 7 รางวัลๆ ละ 300 บาท ระยะเวลาดำเนินการ เดือน พฤษภาคม  2562 
ร่วมสนุก Click 
..:: ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด ::..
1.สมาชิกผู้ยื่นกู้ให้ส่งเอกสารสัญญาเงินกู้ ให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มท่าน ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานแนบสัญญากู้ให้เรียบร้อย และถูกต้องทุกครั้ง ก่อนนำส่งให้สหกรณ์ฯ
2.กรณี.. สมาชิกขอถอนเงินเกิน 100,000บาทให้แจ้งสหกรณ์ล่วงหน้า 1 วัน
3.กรณี..มอบอำนาจให้ผู้อื่นทำธุรกรรม ฝาก-ถอน เงินแทนนั้น ต้องนำบัตรประชาชน(ตัวจริง)
ของผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรม
ยืนยันหลักฐานด้วยทุกครั้ง 
เพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณที่ให้ความเชื่อมั่น และวางใจใช้บริการสหกรณ์ฯ
*********    ประกาศ... สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด    

วันหยุดทำการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

-วันพุธ  ที่ 1 พฤษภาคม 2562 วันแรงงานแห่งชาติ

-วันจันทร์ ที่ 6 วันหยุดราชการเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

-วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา