คำถามชิงรางวัล ครั้งที่ 3/2560...มาแล้วจร้า

คำถาม : กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด

กำหนดจัดในวันที่เท่าไร (ระบุ วัน/เดือน/ปี) สถานที่ประชุม ?
รางวัลเงินสด จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 200 บาท ระยะเวลาส่งคำตอบ  กันยายน - พฤศจิกายน 2560  โครงการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงบริการ ประจำปี 2560

ร่วมสนุก Click yes
..:: ประกาศวันหยุดทำการ   ::..

     ประกาศ... สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด    


ประชาสัมพันธ์ ...ข่าวจา่ก....สสธท..

การรับสมัครสมาชิก สสธท.รอบ 9/2560 อายุไม่เกิน 57 ปีบริบูรณ์ 
รับสมัครระหว่างวันที่ 1-20 กันยายน 2560 
ติดต่อยื่นเอกสารการสมัคร หรือสอบถามศูนย์ประสานงานสหกรณ์ฯ  โทร.054-534442-3


แจ้งสมาชิกที่สมัคร สสธท. ให้ติดต่อรับ สำเนาใบสำคัญการเป็นสมาชิก สสธท.ได้ที่สหกรณ์ฯ รอบการสมัครดังนี้
รอบ4/2558 (สมัครเดือน ต.ค.-พ.ย.2558) คุ้มครอง 1 ม.ค.2559
รอบ1/2559 (สมัครเดือน ม.ค.-ก.พ.2559) คุ้มครอง 1 เม.ย.2559
รอบ2/2559 (สมัครเดือน เม.ย.-พ.ค.2559) คุ้มครอง 1 ก.ค.2559
รอบ3/2559 (สมัครเดือน ก.ค.-ส.ค.2559) คุ้มครอง 1 ต.ค.2559 

**************************************************************************************************************
เข้าสู่เว็บไซต์