คำถามชิงรางวัล เดือนเมษายน  2564  มาแล้วจ้า  

คำถาม :  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด แบ่งการบริหารกลุ่มสมาชิกเป็นจำนวนกี่กลุ่ม

จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 300 บาท ระยะเวลาดำเนินการ เดือนเมษายน 2564
ร่วมสนุก Click 


..:: ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด ::..
1.สมาชิกผู้ยื่นกู้ให้ส่งเอกสารสัญญาเงินกู้ ให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มท่าน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแนบสัญญากู้ให้เรียบร้อย และถูกต้องทุกครั้ง ก่อนนำส่งให้สหกรณ์ฯ

2.กรณี.. สมาชิกขอถอนเงินเกิน 100,000บาทให้แจ้งสหกรณ์ล่วงหน้า 1 วัน
3.กรณี..มอบอำนาจให้ผู้อื่นทำธุรกรรม ฝาก-ถอน เงินแทนนั้น ต้องนำบัตรประชาชน(ตัวจริง) ของผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรมยืนยันหลักฐานด้วยทุกครั้ง 
                                                                                เพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณที่ให้ความเชื่อมั่น และวางใจใช้บริการสหกรณ์ฯ

*********


 

   
    

smileyสหกรณ์ฯ แจ้งวันหยุดทำการ เดือนพฤษภาคม 2564 smiley

smiley วันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ

smiley วันอังคาร  ที่ 4 พฤษภาคม 2564 วันฉัตรมงคล
smiley วันพุธ ที่ 26 พฤษภาคม 2564 วันวิสาขบูชา


 ทั้งนี้ได้เปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ประจำปี 2564