คำถามชิงรางวัล ครั้งที่   2/2562    มาแล้วจ้า  

คำถาม : คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด
ในปัจจุบัน คือคณะกรรมการ ดำเนินการชุดที่เท่าไร

จำนวน 7 รางวัลๆ ละ 300 บาท ระยะเวลาดำเนินการ เดือน มีนาคม  2562 
ร่วมสนุก Click 
..:: ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด ::..
1.สมาชิกผู้ยื่นกู้ให้ส่งเอกสารสัญญาเงินกู้ ให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มท่าน ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานแนบสัญญากู้ให้เรียบร้อย และถูกต้องทุกครั้ง ก่อนนำส่งให้สหกรณ์ฯ
2.กรณี.. สมาชิกขอถอนเงินเกิน 100,000บาทให้แจ้งสหกรณ์ล่วงหน้า 1 วัน
3.กรณี..มอบอำนาจให้ผู้อื่นทำธุรกรรม ฝาก-ถอน เงินแทนนั้น ต้องนำบัตรประชาชน(ตัวจริง)
ของผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรม
ยืนยันหลักฐานด้วยทุกครั้ง 
เพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณที่ให้ความเชื่อมั่น และวางใจใช้บริการสหกรณ์ฯ
*********    ประกาศ... สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด    

วันหยุดทำการ ประจำเดือน มีนาคม 2562

- วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 เนื่องจากสหกรณ์ฯเดินทางไปศึกษาดูงาน จังหวัดกาญจนบุรี