คำถามชิงรางวัล ครั้งที่ 5/2561...มาแล้วจ้า  

คำถาม : ผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด คือใคร (ระบุชื่อ-สกุลให้ถูกต้อง)

รางวัลเงินสด จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 300 บาท ระยะเวลาส่งคำตอบตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
ร่วมสนุก Click 
..:: ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด ::..
1.สมาชิกผู้ยื่นกู้ให้ส่งเอกสารสัญญาเงินกู้ ให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มท่าน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานแนบสัญญากู้ให้เรียบร้อย และถูกต้องทุกครั้ง ก่อนนำส่งให้สหกรณ์ฯ
2.กรณี.. สมาชิกขอถอนเงินเกิน 100,000บาทให้แจ้งสหกรณ์ล่วงหน้า 1 วัน
3.กรณี..มอบอำนาจให้ผู้อื่นทำธุรกรรม ฝาก-ถอน เงินแทนนั้น ต้องนำบัตรประชาชน(ตัวจริง) ของผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรม ยืนยันหลักฐานด้วยทุกครั้ง 
เพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณที่ให้ความเชื่อมั่น และวางใจใช้บริการสหกรณ์ฯ
*********     ประกาศ... สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด    ประกาศ ...ข่าวจาก....สสธท..

***รับสมัครสมาชิก สสธท. รอบ6/2561  (ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง วันที่ 1-20 ของเดือน)

รับสมัครสมาชิกสามัญ สมทบ (สมทบคู่สมรส และบุตร)อายุไม่เกิน 56 ปีบริบูรณ์

มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

ติดต่อยื่นเอกสารการสมัคร หรือสอบถามศูนย์ประสานงานสหกรณ์ฯ  โทร.054-534442-3


แจ้งสมาชิกที่สมัคร สสธท. สามารถติดต่อขอรับสำเนาใบสำคัญการเป็นสมาชิก สสธท.

 

ได้ที่สหกรณ์ฯ  หรือโทรสอบถามในรอบการสมัคร นั้น โทรติดต่อ 054-534442-3 ในวันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาทำการ  

 

*****************************************************
เข้าสู่เว็บไซต์