คำถามชิงรางวัล เดือนธันวาคม 2563  มาแล้วจ้า  

คำถาม :  วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด
วันที่เท่าไร(ระบุ วัน เดือน ปี) 
 

จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 300 บาท ระยะเวลาดำเนินการ เดือนธันวาคม 2563
ร่วมสนุก Click 
..:: ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด ::..
1.สมาชิกผู้ยื่นกู้ให้ส่งเอกสารสัญญาเงินกู้ ให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มท่าน ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานแนบสัญญากู้ให้เรียบร้อย และถูกต้องทุกครั้ง ก่อนนำส่งให้สหกรณ์ฯ
2.กรณี.. สมาชิกขอถอนเงินเกิน 100,000บาทให้แจ้งสหกรณ์ล่วงหน้า 1 วัน
3.กรณี..มอบอำนาจให้ผู้อื่นทำธุรกรรม ฝาก-ถอน เงินแทนนั้น ต้องนำบัตรประชาชน(ตัวจริง)
ของผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรม
ยืนยันหลักฐานด้วยทุกครั้ง 
เพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณที่ให้ความเชื่อมั่น และวางใจใช้บริการสหกรณ์ฯ
*********smileyสหกรณ์ฯ แจ้ง.. วันหยุดทำการ เดือน ธันวาคม 2563 smiley

- วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2563 ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

-วันพฤหัสบดี ที่ 10 ธันวาคม 2563 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
 
-วันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม 2563 วันหยุดเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
     ประกาศ... สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด