คำถามชิงรางวัล ครั้งที่ .../2561...มาแล้วจร้า

คำถาม : 

รางวัลเงินสด จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 200 บาท ระยะเวลาส่งคำตอบ ....2561  โครงการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงบริการ ประจำปี 2561
ร่วมสนุก Click yes..:: ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด ::..
1.สมาชิกผู้ยื่นกู้ให้ส่งเอกสารสัญญาเงินกู้ ให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มท่าน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานแนบสัญญากู้ให้เรียบร้อย และถูกต้องทุกครั้ง ก่อนนำส่งให้สหกรณ์ฯ
2.กรณี.. สมาชิกขอถอนเงินเกิน 100,000บาทให้แจ้งสหกรณ์ล่วงหน้า 1 วัน
3.กรณี..มอบอำนาจให้ผู้อื่นทำธุรกรรม ฝาก-ถอน เงินแทนนั้น ต้องนำบัตรประชาชน(ตัวจริง) ของผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรม ยืนยันหลักฐานด้วยทุกครั้ง 
เพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณที่ให้ความเชื่อมั่น และวางใจใช้บริการสหกรณ์ฯ
*********

     ประกาศ... สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด    
ประชาสัมพันธ์ ...ข่าวจา่ก....สสธท..

การรับสมัครสมาชิก สสธท.รอบ 1/2561 อายุไม่เกิน 57 ปีบริบูรณ์ 
รับสมัครระหว่างวันที่ 1-20 มกราคม 2561 
ติดต่อยื่นเอกสารการสมัคร หรือสอบถามศูนย์ประสานงานสหกรณ์ฯ  โทร.054-534442-3


แจ้งสมาชิกที่สมัคร สสธท. ให้ติดต่อรับ สำเนาใบสำคัญการเป็นสมาชิก สสธท.ได้ที่สหกรณ์ฯ รอบการสมัครดังนี้
รอบ4/2558 (สมัครเดือน ต.ค.-พ.ย.2558) คุ้มครอง 1 ม.ค.2559
รอบ1/2559 (สมัครเดือน ม.ค.-ก.พ.2559) คุ้มครอง 1 เม.ย.2559
รอบ2/2559 (สมัครเดือน เม.ย.-พ.ค.2559) คุ้มครอง 1 ก.ค.2559
รอบ3/2559 (สมัครเดือน ก.ค.-ส.ค.2559) คุ้มครอง 1 ต.ค.2559
รอบ4/2559 (สมัครเดือน ก.ย.-ต.ค.2559) คุ้มครอง 1เมษายน 2560
รอบ5/2559 (สมัครเดือน พ.ย.-ธ.ค.2559) คุ้มครอง 1พฤษภาคม 2560
รอบ6/2559 (สมัคร 1-20 มกราคม 2560) คุ้มครอง 1มิ.ย.2560
รอบ4/2560 (สมัคร 1-20 เมษายน 2560) คุ้มครอง 1 ต.ค.2560
รอบ7/2560 (สมัคร1-20 กรกฎาคม 2560) คุ้มครอง 1 ม.ค.2561
รอบ7/2560 (วาระพิเศษ) สมัคร 1-31 กรกฎาคม 2560 คุ้มครอง  1ก.ค.2561
รอบ8/2560(สมัคร1-20 สิงหาคม 2560)คุ้มครอง 1 ก.พ.2561

 

*****************************************************
เข้าสู่เว็บไซต์