..:: คำถาม ::..
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร จำกัด ปี2559 
ปัจจุบัน ชุดที่..เท่าไร?
ส่งคำตอบ ตั้งแต่ มกราคม - 30 เมษายน 2559

 
 ประกาศวันหยุดทำการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

วันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2559   ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2559  วันฉัตรมงคล
วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2559 หยุดพิเศษ ตามประกาศ ครม.
วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2559 วันวิสาขบูชา
 
 

**************************************************************************************************************
เข้าสู่เว็บไซต์