คำถามชิงรางวัล ครั้งที่ 6/2561...มาแล้วจ้า  

คำถาม : วันสหกรณ์แห่งชาติตรงกับวันที่เท่าไรของทุกปี (ระบุ วันที่ และเดือน)

รางวัลเงินสด จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 300 บาท ระยะเวลาส่งคำตอบตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
ร่วมสนุก Click 
..:: ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด ::..
1.สมาชิกผู้ยื่นกู้ให้ส่งเอกสารสัญญาเงินกู้ ให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มท่าน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานแนบสัญญากู้ให้เรียบร้อย และถูกต้องทุกครั้ง ก่อนนำส่งให้สหกรณ์ฯ
2.กรณี.. สมาชิกขอถอนเงินเกิน 100,000บาทให้แจ้งสหกรณ์ล่วงหน้า 1 วัน
3.กรณี..มอบอำนาจให้ผู้อื่นทำธุรกรรม ฝาก-ถอน เงินแทนนั้น ต้องนำบัตรประชาชน(ตัวจริง) ของผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรม ยืนยันหลักฐานด้วยทุกครั้ง 
เพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณที่ให้ความเชื่อมั่น และวางใจใช้บริการสหกรณ์ฯ
*********     ประกาศ... สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด    


แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561


วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2561  วันอาสาฬหบูชา

วันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2561  หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร (วันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม 2561) 


 
ประกาศ ...ข่าวจาก....สสธท..

***รับสมัครสมาชิก สสธท. รอบ7/2561  (ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง วันที่ 1-20 ของเดือน)

รับสมัครสมาชิกสามัญ สมทบ (สมทบคู่สมรส และบุตร)อายุไม่เกิน 56 ปีบริบูรณ์

มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

ติดต่อยื่นเอกสารการสมัคร หรือสอบถามศูนย์ประสานงานสหกรณ์ฯ  โทร.054-534442-3


แจ้งสมาชิกที่สมัคร สสธท. สามารถติดต่อขอรับสำเนาใบสำคัญการเป็นสมาชิก สสธท.

 

ได้ที่สหกรณ์ฯ  หรือโทรสอบถามในรอบการสมัคร นั้น โทรติดต่อ 054-534442-3 ในวันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาทำการ  

 

*****************************************************
เข้าสู่เว็บไซต์