คำถามชิงรางวัล เดือนกรกฎาคม  2564  มาแล้วจ้า  

คำถาม: การขยายระยะเวลาโปรโมชั่นเงินกู้สามัญ (รอบที่2) 2564
ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด  สิ้นสุดวันที่ (ระบุวัน/เดือน/ปี)

จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 300 บาท ระยะเวลาดำเนินการ เดือนกรกฎาคม 2564
ร่วมสนุก Click 

..:: ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด ::..
1.สมาชิกผู้ยื่นกู้ให้ส่งเอกสารสัญญาเงินกู้ ให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มท่าน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแนบสัญญากู้ให้เรียบร้อย และถูกต้องทุกครั้ง ก่อนนำส่งให้สหกรณ์ฯ

2.กรณี.. สมาชิกขอถอนเงินเกิน 100,000บาทให้แจ้งสหกรณ์ล่วงหน้า 1 วัน
3.กรณี..มอบอำนาจให้ผู้อื่นทำธุรกรรม ฝาก-ถอน เงินแทนนั้น ต้องนำบัตรประชาชน(ตัวจริง) ของผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรมยืนยันหลักฐานด้วยทุกครั้ง 
                                                                                เพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณที่ให้ความเชื่อมั่น และวางใจใช้บริการสหกรณ์ฯ

*********


 

     
 
  

smileyสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด

 แจ้งวันหยุดทำการ เดือนกรกฎาคม 2564 smiley

smiley วันจันทร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2564 ชดเชยวันอาสาฬหบูชา


smileyวันพุธ  ที่ 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 


 ทั้งนี้ได้เปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ประจำปี 2564