คำถามชิงรางวัล เดือนกันยายน  2564  มาแล้วจ้า  

คำถาม: สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ/ เงินกู้ฉุกเฉิน จากเดิมอัตราร้อยละ 6.70 ต่อปี ลดลงเป็นอัตราร้อยละเท่าใด

จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 300 บาท ระยะเวลาดำเนินการ เดือนกันยายน 2564

  1. ร่วมสนุก Click 


..:: ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด ::..

1.สมาชิกผู้ยื่นกู้ให้ส่งเอกสารสัญญาเงินกู้ ให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มท่าน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแนบสัญญากู้ให้เรียบร้อย 
และถูกต้องทุกครั้ง ก่อนนำส่งให้สหกรณ์ฯ

2.กรณี..สมาชิกขอถอนเงินเกิน 100,000บาทให้แจ้งสหกรณ์ล่วงหน้า 1 วัน
3.กรณี..มอบอำนาจให้ผู้อื่นทำธุรกรรม ฝาก-ถอน เงินแทนนั้น ต้องนำบัตรประชาชน(ตัวจริง) ของผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรมยืนยันหลัก 
ฐานด้วยทุกครั้ง เพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณที่ให้ความเชื่อมั่น และวางใจใช้บริการสหกรณ์ฯ

*********
  

 

 
     
 
 


 

smiley สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด

 แจ้งวันหยุดทำการ เดือนกันยายน 2564 smiley

enlightened วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2564 วันหยุดพิเศษเพิ่มenlightened 


 

 ทั้งนี้ได้เปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ประจำปี 2564