คำถามชิงรางวัล ครั้งที่   10/2562    มาแล้วจ้า  

คำถาม : จำนวนผู้แทนสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562
ในวันที่ 17 มกราคม 2563 มีจำนวน ทั้งหมดกี่คน

จำนวน 7 รางวัลๆ ละ 300 บาท ระยะเวลาดำเนินการ เดือน พฤศจิกายน  2562 
ร่วมสนุก Click 
..:: ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด ::..
1.สมาชิกผู้ยื่นกู้ให้ส่งเอกสารสัญญาเงินกู้ ให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มท่าน ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานแนบสัญญากู้ให้เรียบร้อย และถูกต้องทุกครั้ง ก่อนนำส่งให้สหกรณ์ฯ
2.กรณี.. สมาชิกขอถอนเงินเกิน 100,000บาทให้แจ้งสหกรณ์ล่วงหน้า 1 วัน
3.กรณี..มอบอำนาจให้ผู้อื่นทำธุรกรรม ฝาก-ถอน เงินแทนนั้น ต้องนำบัตรประชาชน(ตัวจริง)
ของผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรม
ยืนยันหลักฐานด้วยทุกครั้ง 
เพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณที่ให้ความเชื่อมั่น และวางใจใช้บริการสหกรณ์ฯ
*********    ประกาศ... สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด    

smileyวันหยุดทำการ ประจำเดือน ธันวาคม 2562smiley

heart......