smiley สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัดyes

 

 แจ้งวันหยุดทำการ เดือนมกราคม 2566 

                       

enlightened วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566
enlightened วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 / วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี

enlightened วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 / วันหยุดเพิ่มเติมชดเชยวันขึ้นปีใหม่