คำถามชิงรางวัล เดือนสิงหาคม 2563  มาแล้วจ้า  

คำถาม : โครงการสหกรณ์สัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ปี 2563 ดำเนินการในเดือนใด
?
 

จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 300 บาท ระยะเวลาดำเนินการ เดือนสิงหาคม 2563
ร่วมสนุก Click 

..:: ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด ::..
1.สมาชิกผู้ยื่นกู้ให้ส่งเอกสารสัญญาเงินกู้ ให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มท่าน ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานแนบสัญญากู้ให้เรียบร้อย และถูกต้องทุกครั้ง ก่อนนำส่งให้สหกรณ์ฯ
2.กรณี.. สมาชิกขอถอนเงินเกิน 100,000บาทให้แจ้งสหกรณ์ล่วงหน้า 1 วัน
3.กรณี..มอบอำนาจให้ผู้อื่นทำธุรกรรม ฝาก-ถอน เงินแทนนั้น ต้องนำบัตรประชาชน(ตัวจริง)
ของผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรม
ยืนยันหลักฐานด้วยทุกครั้ง 
เพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณที่ให้ความเชื่อมั่น และวางใจใช้บริการสหกรณ์ฯ
*********smileyสหกรณ์ฯ ประกาศ วันหยุดทำการ เดือน สิงหาคม 2563 smiley

วันพุธ  ที่ 12 สิงหาคม 2563 "วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ วันแม่แห่งชาติ
     ประกาศ... สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด