คำถามชิงรางวัล ครั้งที่  2/2563    มาแล้วจ้า  

คำถาม : สาเหตุที่ต้องเลื่อนการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสหกรณ์
ประจำปี2563 เนื่องจากโรคอะไร 

จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 300 บาท ระยะเวลาดำเนินการ เดือน มีนาคม 2563
ร่วมสนุก Click 

..:: ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด ::..
1.สมาชิกผู้ยื่นกู้ให้ส่งเอกสารสัญญาเงินกู้ ให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มท่าน ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานแนบสัญญากู้ให้เรียบร้อย และถูกต้องทุกครั้ง ก่อนนำส่งให้สหกรณ์ฯ
2.กรณี.. สมาชิกขอถอนเงินเกิน 100,000บาทให้แจ้งสหกรณ์ล่วงหน้า 1 วัน
3.กรณี..มอบอำนาจให้ผู้อื่นทำธุรกรรม ฝาก-ถอน เงินแทนนั้น ต้องนำบัตรประชาชน(ตัวจริง)
ของผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรม
ยืนยันหลักฐานด้วยทุกครั้ง 
เพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณที่ให้ความเชื่อมั่น และวางใจใช้บริการสหกรณ์ฯ
*********smileyแจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563smiley

วันจันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ชดเชยวันมาฆบูชา

วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์  2563 วันสหกรณ์แห่งชาติ


 

    ประกาศ... สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด