คำถามชิงรางวัล เดือนมิถุนายน 2563  มาแล้วจ้า  

คำถาม : สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด มีแนวทางเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ของตนเอง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร 

จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 300 บาท ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมิถุนายน 2563
ร่วมสนุก Click 

..:: ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด ::..
1.สมาชิกผู้ยื่นกู้ให้ส่งเอกสารสัญญาเงินกู้ ให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มท่าน ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานแนบสัญญากู้ให้เรียบร้อย และถูกต้องทุกครั้ง ก่อนนำส่งให้สหกรณ์ฯ
2.กรณี.. สมาชิกขอถอนเงินเกิน 100,000บาทให้แจ้งสหกรณ์ล่วงหน้า 1 วัน
3.กรณี..มอบอำนาจให้ผู้อื่นทำธุรกรรม ฝาก-ถอน เงินแทนนั้น ต้องนำบัตรประชาชน(ตัวจริง)
ของผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรม
ยืนยันหลักฐานด้วยทุกครั้ง 
เพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณที่ให้ความเชื่อมั่น และวางใจใช้บริการสหกรณ์ฯ
*********smileyสหกรณ์ฯ หยุดทำการ เดือน กรกฏาคม 2563 smiley
 

- วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
- วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
- วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 


 


 

    ประกาศ... สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด