คำถามชิงรางวัล ครั้งที่ 2/2560

จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 200 บาท ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม-สิงหาคม 2560  โครงการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงบริการ ประจำปี 2560
ร่วมสนุก Click yes

..:: ประกาศวันหยุดทำการ เดือน กรกฎาคม 2560  ::..
วันจันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2560 ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร


                           ประกาศ... สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด    


ประชาสัมพันธ์ ...ข่าวจา่ก....สสธท...

เปิด....รับสมัครสมาชิกและมีสมาชิกภาพสมบูรณ์(ในวาระพิเศษ)
อายุเกิน 57 ปี แต่ไม่เกินอายุ 70 ปี 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม -31 สิงหาคม 2560...เท่านั้น
และ
รับสมัครรอบปกติ อายุไม่เกิน 57 ปีบริบูรณ์ 
รับสมัครระหว่างวันที่ 1-20 กรกฎาคม 2560 
ติดต่อสอบถามศูนย์ประสานงานสหกรณ์ฯ  โทร.054-534442-3แจ้งสมาชิกที่สมัคร สสธท. ให้ติดต่อรับ สำเนาใบสำคัญการเป็นสมาชิก สสธท.ได้ที่สหกรณ์ฯ รอบการสมัครดังนี้
รอบ4/2558 (สมัครเดือน ต.ค.-พ.ย.2558) คุ้มครอง 1 ม.ค.2559
รอบ1/2559 (สมัครเดือน ม.ค.-ก.พ.2559) คุ้มครอง 1 เม.ย.2559
รอบ2/2559 (สมัครเดือน เม.ย.-พ.ค.2559) คุ้มครอง 1 ก.ค.2559
รอบ3/2559 (สมัครเดือน ก.ค.-ส.ค.2559) คุ้มครอง 1 ต.ค.2559 

**************************************************************************************************************
เข้าสู่เว็บไซต์