กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล ครั้งที่ 3/2558 ประจำเดือน ก.ย. - ธ.ค.  2558 มาแล้ว !!:42:
 
คำถาม    โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ กู้ได้ไม่เกินกี่บาท
สมาชิกสหกรณ์ฯ ส่งคำตอบได้ที่ เว็ปไซต์สหกรณ์ฯ 
ได้ตั้งแต่วันนี้  ถึง 31 ธันวาคม 2558 ค่ะ

ชิงรางวัลเงินสด จำนวน 2 รางวัล ๆละ 200 บาท
ประกาศผลทางเว็ปไซต์ และ แฟนเพจสหกรณ์ฯ นะค่ะ

laugh 
Click ร่วมกิจกรรม laugh

 
 ประกาศวันหยุดทำการ เดือน ตุลาคม 2558
    

 วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2558    วันปิยมหาราช 


**************************************************************************************************************
 

ประกาศขยายการยื่นซองประกวดราคา 2 รายการ ขยายเวลายื่นซอง
ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 นี้ 

 

1. เสนอราคาก่อสร้างห้องสุขา สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด
2. เสนอราคาทาสีรั้ว สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด 
 
เข้าสู่เว็บไซต์