คำถามชิงรางวัล ครั้งที่   7/2562    มาแล้วจ้า  

คำถาม : การบริหารจัดการกลุ่มสมาชิก ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด แบ่งเป็นกี่กลุ่ม

จำนวน 7 รางวัลๆ ละ 300 บาท ระยะเวลาดำเนินการ เดือน สิงหาคม  2562 
ร่วมสนุก Click 
..:: ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด ::..
1.สมาชิกผู้ยื่นกู้ให้ส่งเอกสารสัญญาเงินกู้ ให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มท่าน ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานแนบสัญญากู้ให้เรียบร้อย และถูกต้องทุกครั้ง ก่อนนำส่งให้สหกรณ์ฯ
2.กรณี.. สมาชิกขอถอนเงินเกิน 100,000บาทให้แจ้งสหกรณ์ล่วงหน้า 1 วัน
3.กรณี..มอบอำนาจให้ผู้อื่นทำธุรกรรม ฝาก-ถอน เงินแทนนั้น ต้องนำบัตรประชาชน(ตัวจริง)
ของผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรม
ยืนยันหลักฐานด้วยทุกครั้ง 
เพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณที่ให้ความเชื่อมั่น และวางใจใช้บริการสหกรณ์ฯ
*********    ประกาศ... สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด    

วันหยุดทำการ ประจำเดือน สิงหาคม 2562

-วันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2562 วันแม่แห่งชาติ

****มาแล้วจร้า!! "โปรโมชั่นสำหรับสมาชิกประเภทสามัญ" กำหนดระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 21 ตุลาคม 2562 นี้  สนใจรายละเอียดแนบข่าวประชาสัมพันธ์*****

สสธท.เปิดรับสมัครสมาชิก รอบเดือน สิงหาคม 2562 อายุไม่เกิน 55 ปี  

ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง วันที่ 1-20 สิงหาคม 2562 นี้

และ***เปิดรับสมัครสมาชิก (วาระพิเศษ) อายุเกิน55 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี

ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 20 ตุลาคม 2562 

รับประเภท สมาชิก สมทบคู่สมรส และบุตร เท่านั้น
***ใช้ใบรับรองแพทย์ฉบับปรับปรุง เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ี 1 สิงหาคม 2562เป็นต้นไป***

สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อเบอร์ 054 534442-3