คำถามชิงรางวัล ครั้งที่ 3/2561...มาแล้วจ้า  

คำถาม : ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่จำกัด ชุดที่33 คือใคร

รางวัลเงินสด จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 300 บาท ระยะเวลาส่งคำตอบตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 
ร่วมสนุก Click 
..:: ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด ::..
1.สมาชิกผู้ยื่นกู้ให้ส่งเอกสารสัญญาเงินกู้ ให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มท่าน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานแนบสัญญากู้ให้เรียบร้อย และถูกต้องทุกครั้ง ก่อนนำส่งให้สหกรณ์ฯ
2.กรณี.. สมาชิกขอถอนเงินเกิน 100,000บาทให้แจ้งสหกรณ์ล่วงหน้า 1 วัน
3.กรณี..มอบอำนาจให้ผู้อื่นทำธุรกรรม ฝาก-ถอน เงินแทนนั้น ต้องนำบัตรประชาชน(ตัวจริง) ของผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรม ยืนยันหลักฐานด้วยทุกครั้ง 
เพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณที่ให้ความเชื่อมั่น และวางใจใช้บริการสหกรณ์ฯ
*********     ประกาศ... สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด    


วันหยุดทำการ  เดือน เมษายน 2561

วันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561 วันจักรี

วันศุกร์ ที่ 13 เมษายน 2561 วันสงกรานต์

วันจันทร์ ที่ 16 เมษายน 2561 หยุดชดเชยวันสงกรานต์
เพื่อทราบโดยทั่วกัน...

***////****

ประกาศ ...ข่าวจาก....สสธท..

**สสธท.จะรับสมัครสมาชิก สสธท.ประเภทสมทบบิดา-มารดา รอบ 3/2561
(ประจำเดือนมีนาคม 2561 )เป็นเดือนสุดท้าย
ผู้สมัครต้องมีอายุในวันสมัครไม่เกิน 57 ปีบริบูรณ์ และมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 

***และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 (ทุกวันที่ 1-20 ของเดือน)

จะรับสมัครสมาชิก สสธท.อายุไม่เกิน 56 ปีบริบูรณ์

ติดต่อยื่นเอกสารการสมัคร หรือสอบถามศูนย์ประสานงานสหกรณ์ฯ  โทร.054-534442-3


แจ้งสมาชิกที่สมัคร สสธท. สามารถติดต่อขอรับสำเนาใบสำคัญการเป็นสมาชิก สสธท.

 

ได้ที่สหกรณ์ฯ  หรือโทรสอบถามในรอบการสมัคร นั้น โทรติดต่อ 054-534442-3 ในวันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาทำการ  

 

*****************************************************
เข้าสู่เว็บไซต์