คำถามชิงรางวัล ครั้งที่ 2/2560

จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 200 บาท ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม-สิงหาคม 2560  โครงการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงบริการ ประจำปี 2560
ร่วมสนุก Click yes

..:: ประกาศวันหยุดทำการ เดือน พฤษภาคม  2560  ::..
เดือน พฤษภาคม 2560

วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม  2560 วันแรงงานแห่งชาติ
วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2560 วันวิสาขบูชา
**แจ้งสมาชิกทราบ โดยทั่วกัน**

 


                           ประกาศ... สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด    


 :42: มาแล้วนะค่ะ !!เงินกู้ฉุกเฉินสวัสดิการ (เทศกาล) สมาชิกติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ..
คอลัมภ์ประชาสัมพันธ์ ได้เลยจร้า ..... 
รับสมัคร สสธท.รอบ5/2560 : ยื่นสมัครวันที่ 1-20 พ.ค.2560/อายุ 57 ปีบริบูรณ์ /สมาชิกภาพสมบูรณ์ 1 พ.ย.2560

แจ้งสมาชิกที่สมัคร สสธท. ให้ติดต่อรับ สำเนาใบสำคัญการเป็นสมาชิก สสธท.ได้ที่สหกรณ์ฯ รอบการสมัครดังนี้
รอบ4/2558 (สมัครเดือน ต.ค.-พ.ย.2558) คุ้มครอง 1 ม.ค.2559
รอบ1/2559 (สมัครเดือน ม.ค.-ก.พ.2559) คุ้มครอง 1 เม.ย.2559
รอบ2/2559 (สมัครเดือน เม.ย.-พ.ค.2559) คุ้มครอง 1 ก.ค.2559
รอบ3/2559 (สมัครเดือน ก.ค.-ส.ค.2559) คุ้มครอง 1 ต.ค.2559 

**************************************************************************************************************
เข้าสู่เว็บไซต์