กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล ครั้งที่ 2/2558 ประจำเดือน พ.ค.- สิงหาคม 2558 มาแล้ว !!:42:
 
คำถาม  ให้บอกชื่อเว็ปไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด (ให้ระบุภาษาอังกฤษ)
สมาชิกสหกรณ์ฯ ส่งคำตอบได้ที่ เว็ปไซต์สหกรณ์ฯ 
ได้ตั้งแต่วันนี้  ถึง 31 สิงหาคม 2558 ค่ะ
ชิงรางวัลเงินสด จำนวน 2 รางวัล ๆละ 200 บาท
ประกาศผลทางเว็ปไซต์ และ แฟนเพจสหกรณ์ฯ นะค่ะ

laugh 
Click ร่วมกิจกรรม laugh

 
 ประกาศวันหยุดทำการ เดือน สิงหาคม 2558
    

วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2558   วันแม่แห่งชาติ


**************************************************************************************************************


 

เข้าสู่เว็บไซต์