คำถามชิงรางวัล เดือนพฤษภาคม 2563  มาแล้วจ้า  

คำถาม : มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด
เนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-19) มีทั้งหมดกี่มาตรการ(ระบุให้ครบทุกมาตรการ)

จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 300 บาท ระยะเวลาดำเนินการ เดือน พฤษภาคม 2563
ร่วมสนุก Click 

..:: ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด ::..
1.สมาชิกผู้ยื่นกู้ให้ส่งเอกสารสัญญาเงินกู้ ให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มท่าน ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานแนบสัญญากู้ให้เรียบร้อย และถูกต้องทุกครั้ง ก่อนนำส่งให้สหกรณ์ฯ
2.กรณี.. สมาชิกขอถอนเงินเกิน 100,000บาทให้แจ้งสหกรณ์ล่วงหน้า 1 วัน
3.กรณี..มอบอำนาจให้ผู้อื่นทำธุรกรรม ฝาก-ถอน เงินแทนนั้น ต้องนำบัตรประชาชน(ตัวจริง)
ของผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรม
ยืนยันหลักฐานด้วยทุกครั้ง 
เพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณที่ให้ความเชื่อมั่น และวางใจใช้บริการสหกรณ์ฯ
*********smileyสหกรณ์ฯ หยุดทำการ เดือน พฤษภาคม 2563 smiley 


 

    ประกาศ... สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด